sitkor

שימו לב ,אנו בית תוכנה ,אין לנו שום מידע על טיפולים שביצעתם או לא ביצעתם אצל אחד הלקוחות שלנו.

לקבלת מידע אודות הטיפולים או תוצאות הבדיקות יש לפנות לגורם המפנה לטיפול או בדיקה או/ו למקום בו בוצע טיפול/בדיקה

תודה על ההבנה

פרטי ההתקשרות
דוא"ל info@sitkor.com
לאתר תמיכה טכנית לחצו או סרקו את הקוד
Powered by sitkor.com